Ellipse

Citrus Andriessen 30 jaar!

Het is feest, Citrus Andriessen bestaat 30 jaar! Wat een lange tijd en wat is er veel gebeurd. Laat je inspireren door het verhaal van een bedrijf waarbij mensen, vernieuwing en kwaliteit altijd de boventoon hebben gevoerd. Een bedrijf om trots op te zijn! #wijzijncitrusandriessen.

Image

De geboorte

In 1990 had pionier Bart Andriessen [hé, die naam komt bekend voor] een idee. Hij begon vanuit zijn woonkamer met het doel om (externe) expertise op tijdelijke basis bij bedrijven en andere organisaties in te zetten.  Mensen werden opgeleid en ervaringen werden overgedragen. Deze aanpak raakte een gevoelige snaar en vond gretig aftrek.

In 1996 deed vervolgens het internet zijn intrede in ons land. Geïnspireerd door het boek ‘Dankzij de snelheid van het licht’ van Maurice de Hond, waarin ondernemers worden opgeroepen processen te automatiseren en te ontsluiten via het internet, trok Bart de stoute schoenen aan. Zonder de kern van zijn kersverse bedrijf ‘Andriessen’ uit het oog te verliezen heeft hij de automatisering omarmd. “Het opleiden van mensen moest efficiënter en frequenter” aldus de trotse oprichter. Met als motto “met een zeven kunnen we leven, maar we zijn op jacht naar de acht”. Bovendien waren goed geschoolde krachten gemakkelijker uit te zetten én succesvoller.

Van de tafel naar het scherm

“Dat werd onze succesformule” vervolgt Andriessen. “We stortten ons op het meetbaar maken van (al dan niet) aanwezige kennis en kunde om daar vervolgens op voort te kunnen borduren en te investeren”. “Tegelijkertijd brachten we het examen meer en meer van de tafel naar het scherm. Sterker nog, de technologische ontwikkelingen maakte het toepassen van multimedia mogelijk, waardoor er online ook kwalitatief veel beter getoetst kon worden.”

“Intern was er van het begin af aan een bijzondere mix van mensen die als team fantastisch samenwerkten. Jonge, hoogopgeleide, ambitieuze mensen die een visie van ‘Internet technologie’ deelden.”

Image

Snelle groei

In 2010 brak er een nieuwe tijd aan met Mark Vugs als oude bekende en nieuwe kapitein op het schip. ”Ik trof een organisatie aan die intern goed georganiseerd was. Misschien wel wat te goed voor de omvang en marktpositie van het bedrijf” aldus Mark. Onder leiding van deze nieuwe directeur kwam de focus meer op de business te liggen waardoor het bedrijf klaar was voor een nieuwe fase van groei. “In die periode zijn we er in geslaagd enkele flinke aanbestedingen binnen te halen, ook hebben we op dat moment besloten onze klanten volledig te gaan ontzorgen op het gebied van toetslogistiek”. ‘Andriessen en Partners’ was in die periode absoluut toonaangevend binnen het toetsdomein. Niet alleen de groei was stevig in die jaren, ook het aantal medewerkers nam fors toe. Toch bleef de sfeer familiair!

Practice what you preach

“Ik denk dat wij onze belofte aan de klanten, het volledig ontzorgen op het gebied van toetslogistiek, meer dan waard hebben gemaakt” vervolgt Vugs. “Ieder verzoek, hoe afwijkend, onverwacht, of onder welke tijdsdruk dan ook, hebben we opgepakt. De betrokkenheid en oeverloze inzet van de medewerkers heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.”

Door de enorme groei, en de impact van de diensten op het bedrijfsproces van klanten, werd het vervolgens tijd om verder te professionaliseren. Deze professionalisering vroeg om een andere aanpak, een aangescherpte visie en strategie. Met als hoogste doel ‘de continuïteit van het bedrijf’ is op dat moment een nieuwe CEO en een compleet nieuw management team aangetrokken.

Image

Toekomstbestendig; innovatief met lef!

Zo werd in 2018, door een fusie tussen en ‘Andriessen Partners’ en ‘Citrus Software’ het huidige  ‘Citrus Andriessen’ geboren. Onder de bezielende leiding van de huidige CEO, Martin van den Berge is er een enorme slag gemaakt op het gebied van bedrijfsprocessen en efficiency. Bovendien is de koers van de organisatie aangescherpt, is er meer focus aangebracht en staan innovatie én partnership hoog op de agenda. Zo wordt er momenteel in samenspraak met de markt gewerkt aan een compleet nieuw, modulair, state of the art toetsplatform, Optimum Assessment.

“Met dit platform reiken onze ambities verder dan alleen de Nederlandse markt”, licht Martin toe. “Er wordt dan ook stevig geïnvesteerd in zichtbaarheid zowel nationaal als internationaal”.

Van den Berge besluit: “Binnen het huidige team kijkt eenieder vooruit, naar de kansen die er in de toekomst liggen. Kwalitatief goede mensen die stuk voor stuk betrokken zijn bij de koers van dit mooie bedrijf. Daar kun je als CEO alleen maar heel trots op zijn!”

Kortom, Citrus Andriessen is klaar voor de toekomst. Klaar voor de komende 30 jaar!

Decor

Meer weten over Citrus Andriessen?

Neem direct contact met ons op voor meer informatie.