Ellipse
Image
NIEUWS

TeleToets update juni 2019 - versie R9.13

Het continu verbeteren van onze producten en diensten is een belangrijk speerpunt voor Citrus Andriessen. Zo hebben we in de meest recente TeleToets update (versie R9.13) een interessante feature toegevoegd. Het gaat hier om de mogelijkheid tot achteraf normeren.

Pre-test vragen

Binnen een reguliere toets- of correctielogistiek worden nieuwe vragen als pre-test vraag uitgezet. De gegeven antwoorden tellen nog niet mee in de beoordelingen van het eindresultaat, maar geven de itemconstructeur informatie over hoe goed de vraag presteert. Na een (psychometrische) analyse wordt besloten de vraag al dan niet op te nemen als item in de bank.

Achteraf normeren

Bij toetsen en examens die massaal worden afgenomen, bestaat vanwege tijdsdruk vaak geen kans om deze analyses te voltrekken. Hier kan achteraf normeren uitkomst bieden. Door achteraf te normeren kun je ná het examen zien hoe goed de vraag het doet. Hierna kan besloten worden om (een deel van) een vraag niet mee te laten te tellen en de cesuur (grenswaarde) aan te passen. Deze feature maakt het mede mogelijk om een grootschalige examenafname efficiënt te laten verlopen.

Wil je meer weten over deze functionaliteit of heb je nog vragen? Neem contact op met de Citrus Andriessen Servicedesk via telefoonnummer 013-52 99 166.
 

Decor

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via 013 – 52 99 166 of stuur een email naar info@citrusandriessen.nl.