Ellipse

Gefaseerd digitaliseren

De opdrachtgever verzorgt praktijkexamens, partnerexamens en examendiensten. Ze stelt voor haar diploma’s en certificaten zelf de eind- en toetstermen op en verzorgt het hele examinerings- en diplomeringsproces. Aan Citrus Andriessen de vraag om het complete aanbod en de workflow erachter in fases te digitaliseren.

Met behulp van ons toetsplatform is de opdrachtgever vanaf 2002 geleidelijk overgegaan naar digitaal examineren. Met succes, want in 2016 werd ruim 90 procent van de examens digitaal afgenomen met ons toetsplatform. Daarbij worden minimaal tien verschillende vraagtypen gebruikt; de meerkeuzevraag, open vraag, multiple selectvraag, numerieke vraag, sleepvraag, hotspotvraag, rangschikvraag, videovraag, essayvraag, en uploadvraag.

0 % digitale examens
Image

De opdrachtgever werkt met functiescheiding voor ontwikkeling, afname en beoordeling. Daarom hebben zij het toetsplatform ingericht met verschillende rollen en rechten. Deskundige medewerkers van de opdrachtgever kunnen zelf het hele toetsingsproces in de applicatie uitvoeren. Hier wordt bijvoorbeeld gebruik van gemaakt wanneer de examens plaatsvinden op de eigen toetslocatie.

Deze klanten werken al met ons toetsplatform

Logo
Logo
Logo
Logo
Meer toetsplatform cases

Theorie en praktijk in één omgeving

Meer toetsplatform cases

Enquêtetool voor optimalisatie

Decor

Weten hoe je gefaseerd kunt digitaliseren?