Ellipse

Wat is een rit-waarde?

Wat is een rit-waarde van een vraag?

Als je een goede toets wilt maken zijn statistische analyses essentieel. Een van de statistische maten die iets zegt over een examenvraag is de rit-waarde. Maar wat is een rit-waarde precies? En hoe past een rit-waarde in het proces van digitale toetsing?

Waar staat de rit-waarde voor?

Ondanks dat we rit-waarde in kleine letters schrijven, is het eigenlijk een acroniem/letterwoord. RIT staat namelijk voor:

  • R – Correlatie
  • I – Itemscore
  • T – Totaalscore

In toetstechnisch jargon betekent de ritwaarde: de correlatie (r) tussen de itemscore (i) en de totaalscore (t).

Wat is een rit-waarde?

De rit-waarde geeft aan hoe goed de afzonderlijke items hetzelfde meten als de toets in zijn geheel.

Verschil tussen kandidaten met hoge en lage scores

De score van een kandidaat geeft weer hoe goed hij presteert op een toets. De rit-waarde geeft het onderscheidend vermogen per item. De rit-waarde geeft dus weer in hoeverre een ‘goede’ kandidaat (met hoge scores) een vraag correct beantwoordt versus een ‘slechte’ kandidaat (met lage scores).

Een hoge of een lage rit-waarde?

Je berekent de rit-waarde door het resultaat van het item te vergelijken met de complete toets. Rit-waardes kunnen zowel negatief zijn als positief zijn. Bij een positieve rit-waarde onderscheidt het item de ‘goede kandidaten’ van de ‘slechte kandidaten’. Het tegendeel is ook mogelijk. Als een item een negatieve rit-waarde heeft, zullen ‘slechte kandidaten’ de vraag ook eerder goed hebben. De vraag zal dan toetstechnisch onder de loep moeten worden genomen.

Meer inspiratie

Wil je meer te weten komen over de rit-waarde of andere statistische gegevens die betrekking hebben op digitaal toetsen? Neem een kijkje in onze kennisbank. Je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn om altijd op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen in digitaal toetsen.

Gerelateerde content

Vind snel antwoord